Muzyka
Gości dzisiaj: 282, wszystkich: 6770
pl en de ru cz
jazyk

Ceny a prestiѕní ocenění pro firmu "MILEWSKI"

Srebrny Krzyї Zasіugi

V uznání celoѕivotního díla byl pan Mirosіaw Milewski vyznamenaný presidentem PR Aleksandrem Kwa№niewským Stříbrným zásluѕným kříѕem

Certyfikat Wiarygodna Firma Złoty Certyfikat Rzetelności KRD Certifikát Seriózní Evropský registr shodě
KRD Certifikát Seriózní Evropský registr shodě
Srebrny Krzyї Zasіugi Dyplom Uznania dla firmy MILEWSKI NAGRODA SPECJALNA za OKNO KRУLEWSKIE DLA MONUMENTALNYCH OBIEKTУW ZABYTKOWYCH MURATOR EXPO 2007 NAGRODA SPECJALNA za OKNO KRУLEWSKIE DLA MONUMENTALNYCH OBIEKTУW ZABYTKOWYCH MURATOR EXPO 2007
"Stříbrný zásluѕný kříѕ" Pochvalný diplom pro firmu MILEWSKI "Zvlá№tní cena" za "Královské okno pro monumentální historické památky" MURATOR EXPO 2007
Krysztoіowy Profil Certyfikat Polskiej Akademii Sukcesu Medal Polskiej Akademii Sukcesu ZЈOTY MEDAL
Kři№»álový profil Certifikát Polské Akademie Sukcesu (Polská akademie ъspěchu) Medaile polské akademii ъspěchu (fot. Jan Balana) "Zlatá medaile"
Wyrуїnienie - EKSPONAT 2004 - Ostrowskie Targi Budownictwa Czechy 2004 Dyplom - Ostrava 2004 Nagroda Prezesa Urzкdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miasta Wyrуїnienie - Leader Ekportu na Wschуd
Иestné uznání - "EXPONБT 2004" – Ostravský stavební veletrh Иesko 2004 Diplom - Ostrava 2004 Ocenění náčelníka Bytového hospodářství a rozvoje města "Leader Exportu"
Zіota Syrenka Najlepsza Firma Roku 200 Zіoty Medal za zasіugi w Budownictwie Wyrуїnienie Izby Budownictwa
"Zіota Syrenka" Nejlep№í firma roku 2000 "Zlatá medaile" za zásluhy ve stavebnictví Ocenění Stavební komory
Zіoty Filar Budownictwa Nagroda Prezesa Urzкdu Mieszkalnictwa I Rozwoju Miasta Dyplom I miejsce Zіoty Medal
Zlatý kámen Stavebnictví Ocenění náčelníka Bytového hospodářství a rozvoje města Diplom I místo Zlatá medaile
Zіoty Medal BUDMA 2001 Zіoty Kask z Diamentem Dyplom Euro City 2002 Dyplom PSBD
Zlatá medaile BUDMA 2001 Zlatá přilba s diamantem Diplom Euro City 2002 Diplom PSBD
Certyfikat Uznania Dyplom TARGBUD 2002 Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa Nagroda PSBD
Certifikat ocenění Diplom TARGBUD 2002 Velká cena prezidenta Stavební komory Cena PSBD
Wyrуїnienie TARBUD 2002 Nagroda Gіуwna Dyplom Euro City 2002 Zіota kielnia z rуї±
Ocenění TARBUD 2002 Hlavní cena Diplom Euro City Zlata kielnia z rуї±
Ceny a prestiѕní ocenění - galerie fotografieReference

Odměny

Firma "Milewski" je autoritou v oblasti stavebního stolařství v Polsku a Evropě. Její výrobky lze nalézt na trzích VB,Německa, ©védska, Holandska, Belgie a Ruska. V současnosti vchází firma na český trh. Na№e výrobky upoutávají nadstandardní uѕitkovostí, kvalitou, spolehlivostí a originálním estetickým ře№ením. Spousta ocenění a prestiѕních cen budiѕ toho nejlep№ím důkazem.

Zveme Vás na prohlídku galerie fotografií

Některé z nejnověj№ích ocenění a vyznamenání

» Certyfikat Europejskiego Rejestru Renomowanych - rejestr zawiera najbardziej aktualne informacje o rzetelności, solidności i wiarygodności firmy. Z dniem 21 sierpnia 2012r. Milewski Sp. z o.o. przystąpiła do programu Euro Renoma wspierającego podmioty odznaczające się na tle innych szczególną solidnością i jakością, a także opierające swą działalność na zasadach etyki biznesowej.

» Certyfikat KRD - Milewski Sp. z o.o. jest licencjonowanym użytkownikiem systemu Krajowego rejestru Długów, od 14-06-2008 r. nieprzerwanie uczestniczy w programie Rzetelna Firma udostępniając szereg informacji świadczących o wiarygodności firmy.

» Medaile Akademie polského ъspěchu za „ Vysokou kvalitu výroby exkluzivních oken a dveří - Иerven 2007

» "ZVLБ©TNН CENA" ZA "KRБLOVSKЙ OKNO PRO MONUMENTБLNН HISTORICKЙ PAMБTKY" udělená Polskou průmyslovou a obchodní stavební komorou ve Var№avě v průběhu probíhajících VIII Celostátních stavebních veletrhů ve Var№avě MURATOR EXPO 2007

» "Ocenění" v "Soutěѕi na nejlep№í představení obchodní nabídky" udělené v průběhu Иenstochovských stavebních trhů Jaro 2007

» "Kři№»álový profil" - nominace Portálu odvětví stavebního truhlářství v kategorii „Okna“ za „inovaci“ jak rovněѕ DVEШE za "skok v rozvoji, odvahu v podnikání"!

» "Zlatá medaile" XIV Stavebních veletrhů za Polské okno pro památkové objekty INTERBUD 2007

» "Zlatá jehlice" udělená organizátory Stavebních veletrhů ve Vratislavi - TARBUD Jaro 2006

» Stříbrná přilba udělená Polskou průmyslově-obchodní stavební komoru ve Var№avě - Bielsko Biaіa "Můj dům" Jaro 2006

» "Zlatý pilíř stavebnictví" na Jarním stavebním veletrhu 2005 v Bielsku Biaіej "Můj dům"

» "Zlatá přilba s diamantem" udělená Polskou průmyslově-obchodní stavební komorou ve Var№avě v průběhu Mezinárodního stavebního veletrhu v Lodѕi INTERBUD 2006

» "Zlatý pilíř stavebnictví" Tvůj Dům XXVII Veletrh stavebnictví BIELSKO-BIAЈA 2005

» "Stříbrná přilba" za "Okno Prestige S-třída" Tvůj Dům XXVII Veletrh stavebnictví BIELSKO-BIAЈA 2005

» "Zlatá přilba" za "Dveře jak ѕádné jiné DJ-90" VI Stavební veletrh Murator EXPO Var№ava 2005

» Ocenění Mezinárodního katovického veletrhu za "Dveře jak ѕádné jiné DJ-90" TARGBUD XX Jubilejní edice Katovice 2005

» "Zlatá přilba" za "Okno jak ѕádné jiné "S"-třída" KIELCE Dům XII Veletrh stavebnictví Výbava interiéru 2005

» "Zlatá medaile" Veletrhu Kielce za vněj№í dveře proti vloupání řízené ovládačem

» "Zlatá přilba" za vněj№í dveře se zvý№enou odolností proti vloupání "NIKIFOR" na XVIII Veletrhu stavebnictví TARBUD - JARO Vratislav 2005

» Pohár VI Glivického stavebního veletrhu 2005 za nejzajímavěj№í aranѕování stánku

» Ocenění VI Glivického stavebního veletrhu 2005 za představení vněj№ích dveří "Nikifor"

» "Zlatá přilba" INTRBUD XII Stavební veletrh Јуdј 2005,

» Zvlá№tní ocenění "EXPONБT 2004" - Ostravský stavební veletrh Podzim 2004,

» "Medaile Mezinárodního stavebního veletrhu Katovice Podzim 2004" za ojedinělé technické ře№ení bezpečnostních vněj№ích dveří,

» I Místo za bezpečnostní vněj№í dveře "WAWEL" na XXIV Stavebních trzích Krakov Podzim 2004,

» "Zlatý sloup" za bezpečnostní vněj№í dveře "Van Gogh" - XXVI Stavební trhy jaro 2004,

» "Zlaté ostří" za bezpečnostní vněj№í dveře "PRESTIGE" na XVII Stavebním veletrhu TARBUD - Jaro Wrocіaw 2004,

» "Zlatá přilba" za vnitřní "nepřilnavé" dveře s nastavitelnou zárubní "Mozart" - Stavební trhy "Můj dům" Bielsko Biaіa - Jaro 2004,

» Vrcholem ocenění pro rok 2003 je "Zlatá přilba s diamantem" a titul "Leader export", které byly firmě "Milewski" uděleny Polskou obchodně-průmyslovou komorou u příleѕitosti XXI Stavebního veletrhu Krakov Jaro 2003,

» "ZlaTá medaile" XXII Stavební veletrh "Můj dům" Opole 2003 za řadu výrobků třídy "S",

» "Zіota Syrenka" Stavební veletrh Warszawa Jaro 2003,

» Zvlá№tní cena a "Zlatá přilba" Stavební veletrh TARBUD - JARO Wrocіaw 2003,

» "Zlatá přilba" INTRBUD X Stavební veletrh Јуdј 2003,

» "Zlatý kámen stavebnictví" na XXII Savebním veletrhu Bielsko Biaіa Podzim 2002,

» "Zlatá medaile" IX Stavební trhy INTERBUD 2002 Јуdј,

» "Certifikát Kvality" za nejvy№№í kvalitu v polském stavebnictví Mennicy Incest, Warszawa, prosinec 2001.